Spring til indhold

Generalforsamling 2023

Invitation til generalforsamling og banko i Vejgaard Gymnastikforening

Hvad: Vejgaard Gymnastikforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling.
Hvornår: torsdag den 16. februar 2023 fra kl. 18.00 – ca. kl. 22.00
Hvor: Lærerværelset, Vejgaard Østre Skole, Christen Kolds vej 1, 9000 Aalborg

Foreningen vil være vært ved spisning efter generalforsamlingen. Der kan købes drikkevarer til billige priser og det vil være muligt at betale med MobilePay.
Efter fællesspisningen vil der være bankospil med gode gaver – også til din sidemand.

Tilmelding: Af hensyn til borddækning beder vi dig venligst tilmelde dig via hjemmesiden via ovenstående formular – senest søndag den 12.februar 2023.
Indkomne forslag skal være indsendt senest torsdag den 9. februar 2023 til foreningens emailadresse: vejgaardgymnastik@vejgaardgymnastik.dk – Vi glæder os til at se dig til en hyggelig aften.

Venlig hilsen – Vejgaard Gymnastikforening

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  a. Findes der ikke to suppleanter på generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens opbakning til at bestyrelsen selv må udpege to suppleanter efter generalforsamling, og lade disse indtræde på suppleant-posterne, som var de valgt på generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode:
  a) Formand:
  Suzanne Pedersen – ønsker genvalg
  b) Bestyrelsesmedlem:
  Helena Thomsen – ønsker ikke genvalg
  Bestyrelsen indstiller: Ann Christina Kirkegaard
  c) Bestyrelsesmedlem:
  Anne-Marie Wegeberg – ønsker genvalg
 6. Valg af 2 suppleanter for 1-årige periode:
  a) 1. suppleant:
  Katrine V. Christiansen – ønsker ikke genvalg
  Bestyrelsen indstiller: Therese Vilhelmsen
  b) 2. Suppleant:
  Bestyrelsen indstiller: Claus Frøkjær Toldbod
 7. Valg af revisor
  a) Bestyrelsen foreslår fortsat anvendelse af firmaet Beierholm, som revisor for foreningen.
 8. Eventuelt