Næste arrangement i foreningen: Lokalopvisning i Østre Alle Hallen, lørdag den 17. marts 2018, indmarch kl. 13:00 - mere info kommer snarest.

 

LIDT EKSTRA KLIK....

Fremover skal du ved tilmelding klikke på tilmelding oven for i fanen og bagefter klikke på hold og holddragt.

Siden er pt under ombygning, så vi kan lave betalingsmodul til vores nye foreningsdragt - GLÆD jer :-)

Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade ved træning i Vejgaard Gymnastikforening, skal følgende iværksættes:

 

Hændelse

Livstruende hændelse

Definition

Ikke livstruende f.eks. Forstuvet eller brækket ben eller arm. Små skader, der kan klares med trøst, is, plaster, e.lign. Er ikke en hændelse

Det er ulykker, der er livsstuende f.eks. Hjertestop, bevidstløshed, stor blødning

Instruktørens rolle

• Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
• Orienterer forældre /pårørende
• Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre / pårørende
• Saml holdet og orienter gymnaster

 • Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp
 • Alarmer 1-1-2
 • Pårørende / forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/hjælper/ anden person i salen
 • Ved hjertestop anvend hjertestarter
 • Forsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommer
 • Få en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulance personalet fra indgangen og hen til den forulykkede
 • Forældre eller instruktør kører med i ambulancen
 • Hjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orientere gymnasterne og sikre at alle kommer hjem i god behold
 • Kontakt altid bestyrelse/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse

Bestyrelsesrolle

 
 • Følg op over for personer, der har været direkte involveret i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for f.eks. resten af holdet og instruktører som også er berørt overfor situationen.
 • Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen.
 • Tag stilling til, hvad der kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.

Evaluering

Det er bestyrelsens ansvar, at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, evalueres på det førstkommende bestyrelsesmøde

- Hvad skete der, hvornår og hvordan?

- Hvordan reagerede de berørte personer?

- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinstruktør/anden person i hallen

- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for gentagelse af hændelsen mindskes?

Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmøde

Følgende evalueres:

- Hvad skete der og hvornår og hvordan?

- Hvordan reagerede de berørte personer?

- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinsrtuktører eller anden person i hallen?

- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for en gentagelse af hændelse minimeres?

Praktiske telefon nr

Alarm 1-1-2

Vagtlægen: 70-15-03-00

Formand Rikke Vandvig: 28-51-59-71

Bestyrelsesmedlem Betina Rubin: 42-42-53-19 - Betina bor tæt på skolen, og kan hurtigt komme med nøgle til bommen i skolegården, hvis der er tilkaldt ambulance.

Hjertestarter: Forefindes umiddelbart ikke på Vejgaard Østre Skole - yd livreddende førstehjælp

Skadeskasse: Der er en skadeskasse i vores eget redskabsrum, derudover er der en i det store skab i gangen, hvor der ligeledes er ekstra isposer.

VEJGAARD GYMNASTIKFORENING - FOKUS PÅ HELE FAMILIEN