Samværsregler

Formål:

Børn, unge og voksne skal kunne føle sig trygge ved at komme i foreningen

Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge til træning

Instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere skal kunne føle sig trygge ved at være en del af foreningen

Børneattest:

Vejgaard Gymnastikforening følger de retningslinjer, som er udstukket af DGI og Danmarks Idræts Forbund samt naturligvis den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Det betyder, at instruktører, hjælpeinstruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som har med børn og unge under 15 år at gøre skal udfylde en børneattest hvert år.

Seksuelle krænkelser af børn/Skolelærer paragraffen:

Straffelovens §§216-236 omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det ifølge den såkaldte ”skolelærerparagraf” (Straffeloven §223) også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er: ”betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse” eller hvis den voksne: ”under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje”.

Dette betyder, at man som instruktør ikke må have et seksuelt forhold til gymnaster mellem 15 og 18 år.

Samværsregler i øvrigt:
Reglerne er lavet for at beskytte såvel gymnaster, som instruktører i Vejgaard Gymnastikforening. Foreningen indhenter hvert år børneattester på samtlige instruktører, hjælpeinstruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som tager del i foreningen.

1.   I Vejgaard Gymnastikforening taler vi ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Mobning skal ikke finde sted. Vi hjælper og støtter hinanden.

2.   Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, hverken som forældre, instruktør eller gymnast – mobiltelefoner skal være slukket og placeret i tasken.

3.   Instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.

4.   Man respekterer et nej – også i leg.

5.   I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst 2 voksne instruktører med. En instruktør overnatter aldrig alene med gymnasterne.

6.   Instruktører inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

7.   Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktører gør, og de er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. I tilfælde heraf bør forældrene tage kontakt til bestyrelsen.

8.   Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør instruktøren kontakte en fra bestyrelsen, således bestyrelsen er orienteret og derfor aktivt kan medvirke til, at ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

9.   Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

10.Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte foreningens formand.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser, blufærdighedskrænkelse eller lignende følges Vejgaard Gymnastikforenings beredskabsplan:

1.   Det er formanden, som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et bestyrelsesmedlem, det vil sige, at det er formanden man skal henvende sig til.

2.   En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

3.   Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen.

4.   Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkelig, samtidig med at sagen anmeldes til politiet.

5.   Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

Alkohol:

Ved arrangementer følges dels gældende lovgivning og dels Vejgaard Østre Skoles alkoholpolitik.  Det vil sige; ingen alkohol til børn/unge under 18 år og forbud mod indtagelse af alkohol for alle ved arrangement, træning m.m., der foregår på Vejgaard Østre Skoles matrikel.

Rygning:

Vejgaard Østre Skoles matrikel er røgfrit område.

Medicin:

Instruktører udleverer og/eller administrerer ikke medicin for gymnasterne.

Dette er forældrenes/gymnastens ansvar, men vi henstiller dog til at forældrene/gymnasten informerer instruktører, såfremt gymnasten modtager livsvigtig medicin og/eller lider af en sygdom, som kan medføre akutte situationer (fx astma eller diabetes).

Vedtaget af Vejgaard Gymnastikforenings bestyrelse november 2015.

Forelægges for samtlige instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere ved sæsonstart.

Sociale medier

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException

Kære medlemmer,

Vi er i denne uge kommet godt i gang med de hold, som har valgt at starte op med træning indtil slutningen af maj.
Derudover er vi også så heldige, at vi må åbne for hold med gymnaster/medlemmer mellem 18 og 69 år pr. 7/5 – det er vi glade for!

Groove træner indendørs resten af maj. Ved indendørs træning gælder et forsamlingsloft på 25 personen, instruktør inklusiv. Der er krav om corona-pas (her gælder 72-timers reglen). Instruktøren må altså ikke lukke en udøver ind uden gyldig corona-pas. Gymnasterne på dette hold bliver kontaktet af deres instruktør.

Crossgym træner udendørs resten af maj. Ved udendørs træning gælder et forsamlingsloft på 75 personer, og der er IKKE krav om corona-pas. Gymnasterne på dette hold bliver kontaktet af deres instruktør.

VG Mix-team har afsluttet sæsonen
VG 25+ har afsluttet sæsonen

Vi vil gerne endnu engang sige en stor tak for tålmodigheden til alle vores fantastiske medlemmer og frivillige!
Vi glæder os til sæson 21/22.

Bedste hilsner
Bestyrelsen, Vejgaard Gymnastikforening.

View on Facebook