Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade ved træning i Vejgaard Gymnastikforening, skal følgende iværksættes:

 HændelseLivstruende hændelse
DefinitionIkke livstruende f.eks. Forstuvet eller brækket ben eller arm. Små skader, der kan klares med trøst, is, plaster, e.lign. Er ikke en hændelseDet er ulykker, der er livsstuende f.eks. Hjertestop, bevidstløshed, stor blødning
Instruktørens rolle• Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
• Orienterer forældre /pårørende 
• Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre / pårørende
• Saml holdet og orienter gymnaster
Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælpAlarmer 1-1-2Pårørende / forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/hjælper/ anden person i salenVed hjertestop anvend hjertestarterForsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommerFå en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulance personalet fra indgangen og hen til den forulykkedeForældre eller instruktør kører med i ambulancenHjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orientere gymnasterne og sikre at alle kommer hjem i god beholdKontakt altid bestyrelse/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse
Bestyrelsesrolle Følg op over for personer, der har været direkte involveret i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for f.eks. resten af holdet og instruktører som også er berørt overfor situationen.Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen.Tag stilling til, hvad der kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.
EvalueringDet er bestyrelsens ansvar, at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, evalueres på det førstkommende bestyrelsesmøde- Hvad skete der, hvornår og hvordan?- Hvordan reagerede de berørte personer?- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinstruktør/anden person i hallen- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for gentagelse af hændelsen mindskes?Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmødeFølgende evalueres:- Hvad skete der og hvornår og hvordan?- Hvordan reagerede de berørte personer?- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinsrtuktører eller anden person i hallen?- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for en gentagelse af hændelse minimeres?

Praktiske telefon nr

Alarm 1-1-2

Vagtlægen: 70-15-03-00

Formand Trine Sørensen: 25 30 21 21 – akutte tilfælde og ved brug for ambulance, da hun har nøgle til bom på VØS.

Hjertestarter: Forefindes på hovedbygning af Vejgaard Østre Skole ved siden af indgang.

Skadeskasse: Der er en skadeskasse i vores eget redskabsrum, derudover er der en i det store skab i gangen, hvor der ligeledes er ekstra isposer.

Sociale medier

☘️☘️Vigtig information☘️☘️

Kære medlemmer,
På grund af den nuværende Covid-19 situation, ser vi os desværre nødsaget til at udskyde VGs generalforsamling til ultimo marts. Vi håber, at vi til den tid gerne må mødes til generalforsamling. Så snart vi har en dato på plads, vil dette blive meldt ud.

Vi har i bestyrelsen valgt at AFLYSE vores LOKALOPVISNING den 13. marts 2021. Foreningens hold kan ikke nå at være klar med en opvisning pga. de mange aflysninger.
Vi har i stedet valgt at forlænge sæsonen, og håbe på, at vi kan lave en alternativ opvisningsdag i april. Så snart vi ved mere om dette, og Covid-19 situationen, vil der komme info om dette.

Mange hilsner fra bestyrelsen i Vejgaard Gymnastikforening.

View on Facebook