Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade ved træning i Vejgaard Gymnastikforening, skal følgende iværksættes:

 HændelseLivstruende hændelse
DefinitionIkke livstruende f.eks. Forstuvet eller brækket ben eller arm. Små skader, der kan klares med trøst, is, plaster, e.lign. Er ikke en hændelseDet er ulykker, der er livsstuende f.eks. Hjertestop, bevidstløshed, stor blødning
Instruktørens rolle• Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
• Orienterer forældre /pårørende 
• Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre / pårørende
• Saml holdet og orienter gymnaster
Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælpAlarmer 1-1-2Pårørende / forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/hjælper/ anden person i salenVed hjertestop anvend hjertestarterForsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommerFå en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulance personalet fra indgangen og hen til den forulykkedeForældre eller instruktør kører med i ambulancenHjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orientere gymnasterne og sikre at alle kommer hjem i god beholdKontakt altid bestyrelse/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse
Bestyrelsesrolle Følg op over for personer, der har været direkte involveret i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for f.eks. resten af holdet og instruktører som også er berørt overfor situationen.Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen.Tag stilling til, hvad der kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.
EvalueringDet er bestyrelsens ansvar, at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, evalueres på det førstkommende bestyrelsesmøde- Hvad skete der, hvornår og hvordan?- Hvordan reagerede de berørte personer?- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinstruktør/anden person i hallen- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for gentagelse af hændelsen mindskes?Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmødeFølgende evalueres:- Hvad skete der og hvornår og hvordan?- Hvordan reagerede de berørte personer?- Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinsrtuktører eller anden person i hallen?- Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvordan kan risikoen for en gentagelse af hændelse minimeres?

Praktiske telefon nr

Alarm 1-1-2

Vagtlægen: 70-15-03-00

Bestyrelsesmedlem Karsten Kryger: 30 53 27 52 – akutte tilfælde og ved brug for ambulance, da han har nøgle til bom på VØS.

Hjertestarter: Forefindes på hovedbygning af Vejgaard Østre Skole ved siden af indgang.

Skadeskasse: Der er en skadeskasse i vores eget redskabsrum, derudover er der en i det store skab i gangen, hvor der ligeledes er ekstra isposer.

Sociale medier

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException

Kære medlemmer,

Vi er i denne uge kommet godt i gang med de hold, som har valgt at starte op med træning indtil slutningen af maj.
Derudover er vi også så heldige, at vi må åbne for hold med gymnaster/medlemmer mellem 18 og 69 år pr. 7/5 – det er vi glade for!

Groove træner indendørs resten af maj. Ved indendørs træning gælder et forsamlingsloft på 25 personen, instruktør inklusiv. Der er krav om corona-pas (her gælder 72-timers reglen). Instruktøren må altså ikke lukke en udøver ind uden gyldig corona-pas. Gymnasterne på dette hold bliver kontaktet af deres instruktør.

Crossgym træner udendørs resten af maj. Ved udendørs træning gælder et forsamlingsloft på 75 personer, og der er IKKE krav om corona-pas. Gymnasterne på dette hold bliver kontaktet af deres instruktør.

VG Mix-team har afsluttet sæsonen
VG 25+ har afsluttet sæsonen

Vi vil gerne endnu engang sige en stor tak for tålmodigheden til alle vores fantastiske medlemmer og frivillige!
Vi glæder os til sæson 21/22.

Bedste hilsner
Bestyrelsen, Vejgaard Gymnastikforening.

View on Facebook