Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade ved træning i Vejgaard Gymnastikforening, skal følgende iværksættes:

  Hændelse Livstruende hændelse
Definition Ikke livstruende f.eks. forstuvet eller brækket ben eller arm. Små skader, der kan klares med trøst, is, plaster, e.lign. er ikke en hændelse. Det er ulykker, der er livsstuende f.eks. hjertestop, bevidstløshed, stor blødning
Instruktørens rolle • Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
• Orienterer forældre /pårørende 
• Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre / pårørende
• Saml holdet og orienter gymnaster
Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp
Alarmer 1-1-2
Pårørende / forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/hjælper/ anden person i salen
Ved hjertestop anvend hjertestarter
Forsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommer
Få en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulance personalet fra indgangen og hen til den forulykkede
Forældre eller instruktør kører med i ambulancen
Hjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orienterer gymnasterne og sikrer at alle kommer hjem i god behold
Kontakt altid bestyrelsen/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse
Bestyrelsesrolle   Følg op over for personer, der har været direkte involveret i hændelsen.
Det er også vigtigt at følge op over for f.eks. resten af holdet og instruktører som også er berørt overfor situationen. Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen. Tag stilling til, hvad der kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.
Evaluering   Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmøde. Følgende evalueres:
– Hvad skete der og hvornår og hvordan?
– Hvordan reagerede de berørte personer?
– Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinsrtuktører eller anden person i hallen?
– Hvad gik godt og hvad gik mindre godt?
– Hvordan kan risikoen for en gentagelse af hændelse minimeres?

Praktiske telefon nr

Alarm 1-1-2

Lægevagten: 70-15-03-00


Hjertestarter: Forefindes på hovedbygning af Vejgaard Østre Skole ved siden af indgang.

Skadeskasse: Der er en skadeskasse i vores eget redskabsrum, derudover er der en i det store skab i gangen, hvor der ligeledes er ekstra isposer.

 

Sociale medier

Følg os på Facebook for nyheder, historier og andet fra gymnastikkens verden.

Gå til vores Facebook-side