Spring til indhold

Om foreningen

Vi er en moderne, aktiv gymnastikforening, der søger at skabe gode muligheder for gymnastik til hele familien. Vi er drevet af frivillige både i bestyrelsen, og vores fantastiske frivillige der hver uge sørger for træning på holdene.

Historisk tilbageblik

Vejgaard Gymnastikforening blev stiftet den 3. oktober 1967 under navnet “Vejgaard Kvinde Motions Gymnastikforening”. Foreningen startede som en aflægger af Jette Johnstad Møllers danseskole, hvor mødre til danseglade børn fik Jette Johnstad Møller til at arrangere gymnastik for dem. Det var i DUI-huset på Kaj Munks Vej. Foreningen skulle drives som selvstændig, og ville ikke søge om tilskud.

Men pladsen blev snart for trang, og der var også kommet et ønske om at mænd, og ikke mindst børn af begge køn kunne være med. Derfor blev navnet ændret til Vejgaard Gymnastikforening, og man lagde billet ind på at låne skolernes gymnastiksale.

1975

I 1975 kunne foreningen tilbyde 12 hold på Vejgaard Østre skole med 1 instruktør nemlig Jette Johnstad Møller, holdene trænede mandag og onsdag.

1976

I 1976 fik VG overrakt Terndrup-pokalen for at være den forening der kunne vise den største fremgang, pokalen blev overrakt til Jette Johnstad Møller som var formand.

1977

I 1977 fik Jette Johnstad Møller overrakt Harald Nielsen Pokalen, for god indsats for sin lokalforening og amtsforening.

1979

I 1979 kunne foreningen tilbyde 16 hold på Vejgaard Østre skole nu med 2 instruktører. Prisen for at gå til gymnastik var for voksne for en hel sæson 100 kr. for en gang ugentligt, og 150 kr. for to gange ugentligt.

Vejgaard Gymnastikforening er i hele perioden meget aktiv og deltager i mange ting, her er et udpluk af hvad der skete i 1979:

Generalforsamling, restaurant “Frederiksberg”, Hadsundvej, d. 12. dec. efter generalforsamling var der spisning af medbragt mad, og dans til dem der havde lyst.

Juleafslutning for alle hold i Øster Uttrup forsamlingshus, d. 19. dec. hvor et hold amatørskuespillere opførte “Nøddebro Præstegård”.

1980

VG opvisning i Øster Alle hallen, d. 21. marts 1980.

VG afslutningsfest for voksne i Øster Uttrup forsamlingshus, d. 28. marts 1980.

Der ud over har der været gymnaster på Viborg Højskole, og til landsdelsjuniorstævne i Aarhus. VG har deltaget i Aalborg dagene med et puslingehold, og VG har samarbejdet med Lions Club om at lave en udflugt for de ældre på plejehjemmet Riishøjsvej og Smedegården. De var på stranden ved Blokhus, og lavede gymnastikopvisning for de ældre i “Skovbrynet” i Hune.

VG har deltaget i de arrangementer som amtsforeningen har arrangeret, og har arrangementerne været længere væk har VG sørget for bustransport.

Som noget nyt var der arrangeret et familiedag i Kongerslev centret, hvor børn og forældre bl.a. kan lave gymnastik sammen.

1981

I 1981 fik foreningen Harald Nielsen Pokalen, for at gøre et stort stykke arbejde for gymnastikken.

1981-82

I sæsonen 1981-82 når VG 500 gymnaster fordelt på 16 hold, og 4 instruktører. Der trænes stadigt kun mandag og onsdag, og det har været nødvendigt at sætte en max. grænse på 40 på hvert hold, og det har endda været nødvendigt at afvise nogle. Foreningen kører også i perioden med en meget sund økonomi.

1983

I 1983 kommer ønsket om at bygge en hal til Vejgaard Østre skole, da især badminton ikke har plads nok. Sammen år får VG tildelt en fane fra Danmarks Samfundet, fanen skal modtages d. 15. juni i slotsgården, Aalborghus slot.

1984

I 1984 udbyder VG 22 hold, stadigvæk mandag og onsdag, holdene trænes af 5 instruktører. Prisen for at går til gymnastik for en voksen på opvisningshold er, 190 kr. for en gang ugentligt, og 260 kr. for to gange ugentligt.

1986

I 1986 kommer den længe ventede renovering af gymnastiksalene og bygning af ny hal ved Vejgaard Østre skole, så VG holder flytte dag til Vejgaard Vestre skole i Odinsgade.

1987

I 1987 er VG tilbage på Vejgaard Østre skole, og tilbyder nu 16 hold fordelt på mandag-tirsdag og onsdag, holdene trænes af 9 instruktører.

Der er i perioden en afmatning i antallet af gymnaster, men fra 1990 går det fremad igen og VG kommer over 400 medlemmer.

1992

I 1992 kan Vejgaard Gymnastikforening fejre 25 års jubilæum, som foregik i gymnastiksalen på Vejgaard Østre skole. Dagen blev fejret med maner.

1994

I 1994 udbydes 16 hold, fordelt på man-, tirs-, ons- og torsdag, holdene trænes af 12 instruktører.

1995

I 1995 takker VG’s mangeårrige formand Inger Christensen af, og bliver udnævnt til foreningens første æresmedlem.

1998

I 1998 kan VG mønstre 500 gymnaster, og kommer på med bydelen Vejgaard på internettet.

2001

I 2001 tæller VG 600 medlemmer og har aldrig været større, dette kan også mærkes på brugen af gymnastiksalen på Vejgaard Østre skole, som er i brug fra mandag til torsdag 16.00-22.00. De unge piger som tæller tæt ved 45 gymnaster har dog fået lidt træningstid i hallen mandag fra 21.00-23.00.

Foreningen kører for tiden med en ovenud sund økonomi, og er for tiden ved at opbygge deres egen internet side til brug for foreningens medlemmer. Fortsætter medlemstilgangen kan foreningen blive nød til at se sig om efter et træningslokale til.

2003

I 2003 foregik tilmelding af gymnaster ved en indskrivningsaften i hallen på Vejgaard Østre Skole. Herefter blev der udsendt girokort. Allerede i 2003 var der snak om, hvordan man kan skabe kontinuitet i foreningen, ved at gamle gymnaster fik en forhåndstilmelding, da man oplevede ventelister. Instruktørerne havde en sjov tur i Rønbjerg Feriecenter. Nyt musikanlæg købes endvidere. I udgangen af 2003, havde foreningen en egenkapital på 180.000 kr.

2004

Hjemmesiden trængte efterhånden til en opgradering. Dette blev fikset i 2004 ved ekstern hjælp. 2004 var også året hvor Vejgaard Gymnastikforening forlængede sæsonen og startede sommertræning efter ønske fra instruktørerne. Generalforsamling bød på ny kasserer, Helmer Moesner. Inger Lauritsen blev udnævnt til æresmedlem. Ved sæsonstart får foreningen nøgle til caferiet på 1. sal. Foreningen oplevede et fald i tilmeldinger, 495 medlemmer, pga. manglende instruktører. Holdet lige-på-og-hårdt flytter træning til Social Pædagogisk Seminarium for mere plads. Stor tilslutning til julearrangement, 100 tilmeldte.

2005

Hastigt nærmede foreningen sig opvisninger, og i 2005 afholdte Vejgaard Gymnastikforening for første gang DGI’s forårsopvisning i Nørresundby. Dette var en stor succes, som foreningen har afholdt siden da. Igen undersøgte foreningen muligheder for mere plads til træning, da flere instruktører viste interesse for at starte hold. Dengang havde man 2 timer i hallen, 24 timer i gymnastiksalen og 4 timer på Social Pædagogisk Seminarium.

2006

I 2006 ajourførte Helmer medlemslisten fra 1984-2004, hvor man oplevede nedgang i antallet af gymnaster fra 0-6 år. Foreningen oplevede stadig interesserede instruktører til motionshold for voksne, som der var stort ønske til fra medlemmer. Foreningen startede sæsonen med 16 hold – men med plads til flere. Møder blev flyttet til mødelokale i Østre Allé Hallen. Der indkøbes nye redskaber for 45.000 kr.

2007

Endnu et æresmedlem blev udnævnt. Det blev i 2007 Revisor Poul Nielsen, efter 40 år i foreningen. Erna valgt til revisor.

2008

I 2008 indførte foreningen entré til lokalopvisning for at opbygge økonomi til de stigende udgifter. Tilmelding af gymnaster gøres lettere, ved at taste ind på computer.

2009

I 2009 deltog Unge Piger i Landsstævne – men dette er bestemt ikke første gang, at Vejgaard Gymnastikforening er repræsenteret. Helmer træder af som formand, men bliver ny kasserer i foreningen i stedet for Erna. Jonas Bank Olesen vælges til Formand. Foreningen betragtes som en udpræget børnegymnastikforening.

2010

Endnu et år er gået, Helmer træder af som kasserer og Heidi Bove Jensen tiltræder i året 2010. Foreningen har fået tildelt træningstider i Nordkraft, hvor der starter springhold.

2011

Foreningen går online i 2011 ifm. tilmelding og tilbyder nu elektronisk betaling.

2012

Hjemmeside opdateres grundigt, foreningen får nyt logo og begynder i den limegrønne farve i 2012. Betina Rubin overtager posten som kasserer efter Heidi Bove Jensen. Foreningen opretter for første gang forenings-mail, hvor man kan skrive til ved spørgsmål.

2014

I 2014 snakkes der i bestyrelsen om, at lave et instruktørhold til lokalopvisning. Dette bliver dog ikke til noget. Dog skal det senere vise sig, at være en succes.

2015

Ved generalforsamling 2015 afgår formand Jonas Bank Olesen. Rikke Vandvig vælges til formand. DGI-opvisning flyttes fra Nørresundby til KFUM Hallen.

Foreningen fortsætter med sund økonomi, følger udviklingen og de spændende hold. Mange medlemmer og store ventelister på børnehold.

2017

Ved generalforsamling 2017 afgår formand Rikke Vandvig, da hun skal have en lille ny. Rikke vælger at blive i bestyrelsen og udnævnes til næstformand. Trine Sørensen vælges til ny formand. Foreningens bestyrelse har fået ønske fra instruktører, om at deltage i Festival Del Sole i Italien i 2018. Bestyrelsen arbejder videre med dette og håber, at sende 2 hold afsted.

Vejgaard Gymnastikforeninger fejrer i 2017 50 års jubilæum på Vejgaard Østre Skole den 6. oktober.