Spring til indhold

Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade ved træning i Vejgaard Gymnastikforening, skal følgende iværksættes:

Ved ikke-livstruende hændelse

Ikke livstruende f.eks. forstuvet eller brækket ben eller arm. Små skader, der kan klares med trøst, is, plaster, e.lign. er ikke en hændelse.

Instruktørens rolle:

 • Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
 • Orienterer forældre/pårørende 
 • Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre / pårørende
 • Saml holdet og orienter gymnaster

Ved livstruende hændelser

Det er ulykker, der er livsstuende f.eks. hjertestop, bevidstløshed, stor blødning.

Instruktørens rolle:

 • Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp
 • Alarmer 1-1-2
 • Pårørende / forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af instruktør/hjælpeinstruktør/hjælper/ anden person i salen
 • Ved hjertestop; anvend hjertestarter
 • Fortsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommer
 • Få en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulancepersonalet fra indgangen og hen til den forulykkede
 • Forældre eller instruktør kører med i ambulancen
 • Hjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orienterer gymnasterne og sikrer at alle kommer hjem i god behold
 • Kontakt altid bestyrelsen/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse

Bestyrelsens rolle:

 • Følg op over for personer, der har været direkte involveret i hændelsen.
 • Det er også vigtigt at følge op over for f.eks. resten af holdet og instruktører som også er berørt overfor situationen. Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen. Tag stilling til, hvad der kommunikeres videre og orienter relevante interessenter.

Evaluering/opfølgning:

Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmøde. Følgende evalueres:

 • Hvad skete der og hvornår og hvordan?
 • Hvordan reagerede de berørte personer?
 • Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinsrtuktører eller anden person i hallen?
 • Hvad gik godt og hvad gik mindre godt?
 • Hvordan kan risikoen for en gentagelse af hændelse minimeres?

Praktiske telefonnumre

Alarm 1-1-2

Lægevagten: 70-15-03-00

Hjertestarter:

 • VØS: Forefindes på hovedbygning af Vejgaard Østre Skole ved siden af hovedindgang.
 • Nordkraft: Der er en hjertestarter ved Teater Nordkraft
 • Herningvejen Skole: Hjertestarten er placeret på væggen på mellemgangen udenfor gymnastiksalen., i bygning C.

Skadeskasse: Der er en skadeskasse i vores eget redskabsrum på VØS, derudover er der en i det store skab i gangen, hvor der ligeledes er ekstra isposer.